Proiektuak

Konfinamenduan aterpetxeak erabili zituzten pertsonak laguntzen

Konfinamenduan aterpetxeak erabili zituzten pertsonak laguntzen

Bidebarri proiektuak Getxoko 37 pertsonei ematen die laguntza ekainera arte. Pertsona horiek konfinamenduan zehar egokitutako harrera-espazioak eta aterpetxeak erabili dituzte eta/edo sartzeko prozesuak eten egin dituzte, COVIDen inpaktuagatik.

Konfinamenduan zehar, pertsona asko hartu zituzten administrazio publikoek prestatutako aterpetxeetan, eta, horren ondorioz, Lehen Urratsa sortu zen, gizarte-integrazioko ibilbideak eta laguntzadun ostatu-aukerak eskaintzeko.

Esparru horretan, Pertsonalden Bidebarri proiektua garatzen ari gara, gure udalerrian pertsona horiek hartzen, babesten eta laguntzen, eta hainbat ekintza jasotzen ditu:

Harrera eta laguntza, hezkuntza-laguntza duten etxebizitzetatik:
Getxoko Udalak Estrada Ormazaren etxebizitza utzi du 3 pertsona hartzeko, Pertsonaldek Erromon duen etxebizitzak 5 pertsona artatzen ditu eta Uribe Kostako Mankomunitateak beste etxebizitza bat utzi du 2 plazarekin.

Aldi baterako ostatu-baliabideak eta -zerbitzuak.
Iraupen laburreko egonaldia aurreikusten da tutoretzapeko harrera-espazio bat behar ez duten pertsonentzat, eta epe laburrean beste ostatu-aukera bat izateko.

Oinarrizko gizarte-zerbitzuek proposatuta:

Kalean ibilbide luzea duten pertsonen edo osasun mentaleko sareko baliabideak eskuratzen ez dituzten pertsonen hurbilketa diagnostikorako laguntza profesionala.

Proiektuko zerbitzu edo prestazioen erabiltzaileentzako laguntza komunitarioa, gaztelania-eskolak, etxebizitza bilatzeko tailerrak, gizarte-aholkularitza.

Laguntza ekonomikoa:
Proiektuaren barruan, funts ekonomiko bat ezarri da programa honen erabiltzaileei zuzeneko laguntzak emateko, baldin eta laguntza hori behar badute alokairuko etxebizitza arrunta, mantenua, administrazio-izapideak, prestakuntza eta aisia eskuratzeko eta/edo mantentzeko. Etxebizitzetatik igaro ondoren edo gizarte-zerbitzuek esku hartzeko eta laguntzeko prozesuak gauzatzen ari diren pertsonak proposatu ondoren izan daiteke.

Gaur egun, programak 37 pertsona artatzen ditu, eta lehen deskribatutako ekintza batekin edo gehiagorekin laguntza eman dakieke.

Programa honetan nabarmendu beharreko alderdi batzuk:

  • Proiektua udalerriko egoiliarren beharrei erantzuteko sortu da, eta ez soilik erakunde batek artatutako pertsona eta kolektiboei erantzuteko, nahiz eta elkarte batek kudeatu.
  • Koordinaziorako berezko bokazioa duen proiektua da. Koordinazio estua ezartzen da gizarte-kohesioaren arloko gizarte-langileekin.
  • Koordinazio hori dela eta, pertsona bakoitzarentzako zuzkidura eta laguntza ekonomikoak oso ondo ezartzen dira, premietara egokituz, dauden laguntzak osatuz eta bikoiztasunak saihestuz.
  • Proiektu honen bidez, udalerrian eta gizarte-zerbitzuetan lan egiten duten hirugarren sektoreko erakundeen arteko zeharkako harreman eta laguntza koordinatuak ezartzen dira.
  • Gizarte-zerbitzuek egiten dituzten laguntzak eta ekintza osagarriak garatzeko aukera ematen du, komunitatearen eta boluntarioen bidez inplementatzen direnak.

Ikusi proiektu guztiak