Proiektuak

Emakumetasunez, emakume migratzaileei eta haien seme-alabei etxebizitza erraztuz

Emakumetasunez, emakume migratzaileei eta haien seme-alabei etxebizitza erraztuz

Proiektuaren helburua da adingabekoak ardurapean dituzten emakume etorkinei etxebizitza eskuratzeko aukera erraztea, baldin eta hainbat arrazoirengatik etxebizitzaren inguruan egoera ahulean badaude: baliabide ekonomiko eskasak, aurreko etxebizitzatik irtetea, lana galtzea eta Getxon bizileku irisgarri edo duin berria aurkitzeko aukerarik ez izatea.

Gaur egun Getxon ez dago egoera horri erantzuten dion baliabiderik, eta kezka handiko errealitatea da guraso bakarreko familia-testuinguruetan duen eraginagatik; izan ere, emakume horiek bakarrik hartzen dute beren gain eta ahalegin handia egiten dute hazkuntzan, familiaren jasangarritasunerako diru-sarrerak sortzen dituzte, seme-alabei laguntzen diete eta giro afektibo eta segurtasunekoa sustatzen dute seme-alabekiko. Askotan egoera irregularrean. Ordutegiek eta seme-alaben arretak baldintzatzen dute lanean emandako denbora; aipatutako lan-nitxoak ordainsari txikikoak eta egonkortasun txikikoak izaten dira.

Etxebizitzaren erabilera aldi baterakoa da, hau da, etxebizitzaren alokairu arrunta lortzeko zubia. Familien gizarteratze-prozesuetan eta prozesu normalizatzaileetan nolabaiteko babesa eta bermea ezartzen du.

Etxebizitza, normalean, familia batek baino gehiagok partekatuko dute, betiere horrek familien bizitza, intimitatea eta bizikidetza duina izateko aukera ematen badu. Emakumeek beren artean laguntza eta laguntza eman ahal izatea planteatzen da, eguneroko bizi-erritmo eta -dinamikei erantzuteko eta proiektuaren iraunkortasuna errazteko.

Pertsonaldetik aukera ematen dugu erakundearen boluntariotzarekin harremana ezartzeko, hurbilketa komunitarioa garatzeko, egoiliarren kapital soziala handitu ahal izateko eta egoera bereziengatik sare sozialik ez izatearen ondorioz sor daitezkeen beharrizan batzuei erantzuteko.

Ikusi proiektu guztiak